mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Straipsniai

Standartiniam butui – nestandartiniai interjero sprendimai

Bookmark and Share
Lietuvoje gausiausiu architektûriniu palikimu vis dar išlieka tûkstanèiai sovietinës statybos daugiabuèiø – kiekvienais metais jø veidas kinta, taèiau tarytum vëþlio greièiu – tik vieno kito daugiabuèio gyventojai vieningai nusprendþia griebtis išorinës namo renovacijos, kurios dëka namas atrodo modernesnis.
Be to, viršelis ir lieka viršeliu – nors ir smagu gráþti á namus, kurie iš išorës nebeatrodo kaip Rusijos uþkampyje stûksantis plytinis daugiabutis, vos áþengus á laiptinæ ir patá butà vël sugráþta kaþkoks niûrus jausmas. Chrušèiovinio tipo butà paversti modernia oaze išties yra sudëtinga uþduotis, taèiau tie, kurie turi daug noro ir ryþto, sugeba dràsiais sprendimais paversti savo bûstà jaukia, šviesia ir šiiuolaikiška erdve gyventi. 

2016-07-28

Shtorm, UAB
standartiniam-butui-nestandartiniai-interjero-sprendimai

 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons