mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 
Èiuþiniai, grotelës / Èiuþiniai Versija spausdinimui
 
Eco memory èiuþiniai skirtingø dydþiø (160X200)  Eco memory èiuþiniai skirtingø dydþiø (160X200)
 

Eco memory èiuþiniai skirtingø dydþiø (160X200)Komplekto dalys:   Èiuþinys su uþvalkalø+pagalvë
Matmenys (IxPxA):    160x200x17
Miegamoji vieta:   160x200
Mediagos:   Poliuretanas, ciskoelastas, bambuko uþvalkalas
Garantija:   60 mn.
Kilms alis:   Italija
Pardavjas:   Èiuzinukas
Yra sandlyje

319.00 €

Sukurkite komfortà savo miegamajame! Eco memory èiuþinys itin patogus ir komfortiðkas Prisitaiko prie kûno formø ir svorio Atitinka visus ortopedinius bei anatominius reikalavimus Tencel uþvalkaliuko savybës: Pralaidus orui Apsaugo èiuþiná nuo prakaito, nemaloniø kvapø kaupimosi Minkðtas, ðvelnus Pasiþymi antigrybeliniu poveikiu Vidutinio kietumo Ið viskozës elastinës medþiagos Nesikaupia statinis elektros krûvis Apsauga nuo kenkëjø, bei dulkiø erkuèiø. Èiuþinys kvëpuoja Ortopedinis prisitaikymas Nuimamas ir skalbiamas uþvalkaliukas Antialerginë - antibakterinë apsauga Gamintojas rekomenduoja èiuþiná laikyti ant mediniø groteliø, kurios bûtø tokio pat dydþio kaip ir èiuþinys. Tokiu bûdu uþtikrinsite oro pralaidumà bei tinkamà atramà èiuþiniui. Nelaikykite èiuþinio ant metaliniø groteliø, itin plaèiø mediniø groteliø ar iðtisø plokðèiø. Tokie lovos pagrindai neleidþia laisvai cirkuliuoti orui, todël gali pradëti kauptis drëgmë ir èiuþinys gali supelyti PRISTATYMAS Pristatymo laikas: 2 - 5 darbo dienos. NEMOKAMAI APMOKËJIMAS Uþ prekes galite sumokëti naudodamiesi internetinës bankininkystës sistema Uþsakymai priimami bei konsultacijos teikiamos be iðeiginiø: el. paðtu info@geras-baldas.lt tel. 867935088


Nuoroda i prek:
 
 
Informacija apie Èiuzinukas
Visa produkcija

http://ciuzinukas.weebly.com
Telefonas: 866370557
El. patas: ciuzinukas @ gmail.com

 
 
 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons