mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Naujienos

Stumdomos durys ar varstomos durys? Privalumai ir trûkumai

Bookmark and Share

Spintos gali bûti su stumdomomis arba su varstomomis durimis. Kurá variantà pasirinkti – klausimas, á kurá turime patys rasti atsakymà. Paanalizuokime stumdomø ir varstomø spintø durø privalumus ir trûkumus.

Varstomos durys

Privalumai
1. Kaina. Jei jûsø durys bus tik uþpildas ir lankstai , tai bus pats pigiausias sprendimas.
2. Yra moderniø sprendimø, kurie varstomas duris gali paversti stilizuotomis ir stulbinanèiomis. Dëka aliuminio rëmelio, kuriuo árëminamos varstomos durys, baldas ágauna modernumo prieskoná ir atrodo ypatingai stilingai.
3. Aliuminis varstomø durø rëmelis leidþia pagaminti itin aukštø durø spintà. Tai labai aktualu namuose su aukštomis lubomis.
4. Dëka aliuminio rëmelio, visos durys bûna vienoje plokštumoje. Tai priduoda baldui pribloškianèio vientisumo.

Trûkumai
1. Atidaromoms durims reikia palikti pakankamai vietos jø atidarymui. Tai nepraktiška.
2. Varstomos durys gali bûti tik vientisos. Stilizuoti su intarpais – nepavyks.
3. Išlieka pavojus prisiverti pirštus. Tai ypatingai aktualu, jei namuose yra maþø vaikø.
4. Varstomø durø geria negaminti platesniø nei 60 cm ploèio.
5. Vyriai greitai išlauþiami, jei durys kartais bus atidaromos platesniu nei 90°kampu. Taip labai daþnai duris atidaro vaikai.

Stumdomos durys


Privalumai
1. Taupo vietà. Tai labai praktiškas sprendimas. Maþoms patalpoms – tai tiesiog nepamainoma.
2. Stumdomos durys gali bûti pagaminamos ypatingai graþios, su intarpais. Tik ásivazduokite, nuostabaus groþio spinta gali tapti ne tik baldu, talpinanèiu daiktus, bet ir ypatingai stilingu dizaino akcentu.
3. Dëka naujøjø MODENA profiliø, plonosios revoliucijos baldø pramonëje, spintos stumdomomis durimis gali atrodyti lyg berëmë konstrukcija. Tai naujausias atradimas baldø pramonëje uþ senàjà kainà.
4. Spintà stumdomomis durimis galima árengti ir esant nelygioms luboms. Durys puikiai prisitaikys prie visø nelygumø.
5. Jei stumdomos durys kokybiškos – nelieka pavojaus prisiverti pirštus.
6. Durø uþpildo pasirinkimas labai platus. Rinkoje yra ávairiausiø pasiûlymu ávairiausiam skoniui.

Trûkumai
1. Šiek tiek aukštesnë kaina, nei paèiø paprasèiausiø durø varstomomis durimis.


Dar šis tas

Ar þinote, kad spintas stumdomomis ir varstomomis durimis galima nepriekaištingai suderinti. Jos gali derëti ne tik spalva (kaip jau áprasta). Stumdomos durys su “MODENA STILO OPEN” profiliais ir varstomos durys su aliuminio rëmeliu, tai naujausiø tendencijø ákvëptas tobulas sprendimas Jûsø namams. Tai nepriekaištinga harmonija atnešanti tobulumo dvelksmà Jûsø namams. Ásileiskite.

http://www.slider.lt/stumdomos-spintos-durys/
 


2018-08-07 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons